Ved Afrejse

Ved afrejse !

Der er obligatorisk rengøring på kildeborg, det vil sige at vi søger for selve rengøringen, mod betaling, men gæsterne skal rydde op og sætte alt på plads, man kan dog hjælpe med rengøringen ved selv at lave noget af rengøringen og dermed kun betale for den forbrugte tid der bruges til rengøringen 

  1. Alt lejrens inventar stilles på samme plads, som ved ankomst, se foto på opslagstavle.
  2.  Borde stilles sammen 2 & 2 med bordladerne mod hinanden Ca. en ½ m  fra  vinduerne , med 3×3 stole på hvert bord.

  3. I soverum skal madrasser sættes på højkant i hver sin seng, ligesom da i kom.
  4. Alle affaldsspande / poser tømmes / fjernes, nye må gerne påsættes.
  5. Ask og brænderester fjernes fra brændeovn og lægges på bålplads.
  6. Alle vinduer og yderdøre lukkes og låses., og varme slukkes.
  7. Alle indvendige døre skal efterlades åbne.
  8. Køleskabe og frysere skal være tømte og åbne.
  9. Alle madrester skal være fjernet, service og bestik vasket og tørret af og stillet på plads. (se opslag på skabsdøre).
  10. Husk også at fjerne div. skilte, flag, snor eller andet der har været brugt udendørs.
 1. Bestik og porcelæn skal vaskes op og sættes på plads, se foto på køkken låge.
 2. Enhver form for affald omkring bygningen skal være opsamlet, også cigaretskod.
 3. Husk også at indsamle papskilte, papir, garn og andet, som har været brugt ved div. aktiviteter.