Ordensregler

Lejer er erstatningspligtig for enhver opstået skade der ikke følge af almindelig slid og ælde.

 1. Brug bygningen varsomt, så vi kan bevare vores lejr til glæde og gavn i mange år .
 2. Tobaksrygning, euforiserende stoffer og brug af åben ild er forbudt på Kildeborg.
 3. Der må kun tændes ild / laves bål på bålpladsen, da der er stor risiko bandfare.
 4. Der må ikke tørres tøj på el-radiatorer på grund af stor brandfare,.
 5. Det er FORBUDT at kravle / klartre igennem vinduer, brug dørene.
 6. Køjer og madrasser må ikke betrædes med fodtøj, madrasserne må kun bruges indendørs.
 7. Det er FORBUDT at skrive på væge, loft og andet inventar. ( Lejer kommer til at betale for afrensning af forbrugt tid dog min. Kr. 200,- , der vil være kontrol efter hver afrejse ).
 8. Det er ikke tilladt grave huller eller at fælde træer og buske på vores grund.
 9. Kvas og grene fra fældede træer må gerne samles og afbrændes på bålpladsen.
 10. Grundens Skel skal respekteres , Vis hensyn til vores naboer og undgå unødig støj.
 11. Sørg for god orden ved vores affaldscontainer, tomme papkasser skal klappes sammen så de fylder så lidt som muligt og skal anbringes i vores pap & papircontainer, sammen med rent papir. Husk at mælkekartoner og andre kartoner skal i affaldscontainer.

Ved afrejse

Der er obligatorisk rengøring på kildeborg, det vil sige at vi søger for selve

rengøringen, mod betaling, men gæsterne skal rydde op og sætte alt på plads, man

kan dog hjælpe med rengøringen ved selv at lave noget af rengøringen og dermed

kun betale for den forbrugte tid der bruges til rengøringen

 1. Alt lejrens inventar stilles på samme plads, som ved ankomst, se foto på opslagstavle.
 2. I soverum skal madrasser sættes på højkant i hver sin seng, ligesom da i kom.
 3. Alle affaldsspande / poser tømmes / fjernes.
 4. Ask og brænderester fjernes fra brændeovn og lægges på bålplads.
 5. Alle vinduer og yderdøre lukkes og låses., og varme slukkes.
 6. Alle indvendige døre skal efterlades åbne.
 7. Køleskabe og frysere skal være tømte og åbne.
 8. Husk også at fjerne div. skilte, flag, snor eller andet der har været brugt udendørs.
 9. Bestik og porselæn , skal vaskes op og sættes på plads, se foto på køkken låge.

Pris på rengøring:

Stueetage inc. 8 soverum kr. 900,- 

Hele Huset inc. 14 soverum. Kr. 1250,-

Eller efter forbrugt tid: til kr. 275,- pr. Time, min. 1 time